Prepäťová ochrana typu 2 DEHNguard SE H LI s "Lifetime indication" chráni elektrárne, ktoré sú vystavené vysokým nárokom. Na trojstupňovom displeji signalizuje nutnú zmenu ochranného modulu v ranej fázi. Zvodič, ktorý bol už používaný opakovane, ale stále v prevádzke, môže byť vymenený cielene bez prerušenia funkcie ochrany.