Modulárne zariadenie DEHNventil prevezme ochranu pred bleskom a vyrovnaním potenciálu aj ochranu proti prepätiu v jedinej poistkovej fázi ako "všetko v jednom". Túto funkciu je možné využiť najmä výhodne u kompaktných elektrických systémov. Konštrukcia zvodičov podľa kritérií energetickej koordinácie umožňuje ochranu svoriek i na krátke vzdialenosti medzi DEHNventilom a spotrebiteľmi (≤ 5 m). S prihliadnutím k bleskovému prúdu s vybíjacou kapacitou až 100 000A je to bezpečný základ pre zaistenie vysokej dostupnosti elektrického systému, ktorý má byť chránený.