V tejto video sérii sa bude demonštrovať správna inštalácia zvodiča prepätia typu 2 do rozvádzača v bytovom dome.
 
Pozor! Upozorňujeme, že inštalácia zvodičov prepätia do rozvádzača môže byť vykonaná iba odborníkom v odbore elektro!