Zachytávacia sústava systému ochrany pred bleskom má za úlohu chrániť objekt pred priamymi zásahmi. Je treba ju dimenzovať tak, aby sa zabránilo nekontrolovaným preskokom do chránenej budovy, príp. do chránenej stavebnej sústavy.

Vďaka správne dimenzovaným zachytávacím sústavám budú dopady zásahu blesku do budovy kontrolovane znížené.

 

Zachytávacie sústavy sa môžu spojiť a ľubovolne medzi sebou kombinovať z nasledujúcich súčastí:

 

  • Tyče
  • Napnuté drôty a laná
  • Mrežová sústava

Pri určení polohy zachytávacích sústav systému ochrany pred bleskom sa musí venovať zvláštna starostlivosť ochrane rohov a hrán chránenej budovy. V najvyššej miere to platí pri zachytávacích sústavách na plochách striech a na horných častiach fasád. Zachytávacie sústavy je treba umiestňovať predovšetkým na rohoch a hranách.

Figure 5.1.1 Method of designing air-termination systems for high buildings
Figure 5.1.1 Method of designing air-termination systems for high buildings
Maximum building height
Class of LPS Radius of the rolling sphere (r) Mesh size (M)
I 20 m 5 x 5 m
II 30 m 10 x 10 m
III 45 m 15 x 15 m
IV 60 m 20 x 20 m

Pri stanovení usporiadania a polohy zachytávacích sústav môžu byť použité tri metódy (Obrázok 5.1.1):

  • Metóda valiacej sa gule
  • Metóda mrežovej sústavy
  • Metóda ochranného uhlu

Pritom je metóda valiacej sa gule univerzálnou metódou pre plánovanie, ktorá sa obzvlášť doporučuje pre geometricky zložité prípady aplikácie.

 

V ďalších článkoch nájdete popísané tieto tri metódy.