Nezávislý systém ochrany strešných konštrukcií pred bleskom ich pomáha chrániť pred priamym účinkom bleskového prúdu. Pri udržiavaní dostatočného bezpečnostného odstupu elektricky izolovaných systémov uvedených vyššie, tak môžeme dosiahnuť vyššiu úroveň bezpečnosti. Využitie najmä pre ploché strechy.