Profil veľtrhu

Veľtrh AMPER JE po práve považovaný za najväčší veľtrh elektrotechniky v Českej republike a na Slovensku. Posledný ročník veľtrhu navštívilo na 45 200 návštevníkov, ktorí zhliadli expozície 605 firiem z 23 krajín sveta. Najviac zahraničných vystavovateľov prišlo zo Slovenska, Nemecka, Poľska, Rakúska Švajčiarska. Možno predpokladať, že aj nasledujúci ročník veľtrhu nebude výnimkou, a potvrdí tak štatút jedničky medzi veľtrhmi elektrotechniky a elektroniky v strednej Európe. Veľtrh AMPER  je už dlhodobo ideálnym priestorom pre nadviazanie nových obchodných vzťahov, posilnenie imidžu značky, upevnenie konkurenčnej pozície firmy a vzťahov s existujúcimi zákazníkmi a v neposlednom rade aj efektívne prezentácie noviniek nielen na samotnom veľtrhu ,ale aj prostredníctvom odborných mediálnych partnerov veľtrhu na webe amper. sk. Efekt samotného veľtrhu tak presahuje hranice výstaviska aj termín jeho konania. Neodmysliteľnou súčasťou veľtrhu je špičkový sprievodný program, tvorený odbornými konferenciami, seminármi, školeniami a  workshopmi  na aktuálne odborné témy. Tradičná je aj prestížna súťaž  ZLATÝ AMPER  pre exponáty prezentované na veľtrhu AMPER ,
ktoré vynikajú svojimi parametrami a reflektujú súčasné trendy vývoja vo svojom odbore. Veľtrh sa tiež pravidelne venuje téme elektromobility v rámci sprievodného programu  AMPER Motion.

Historia  veľtrhu

Veľtrh AMPER sa rozvíja už 24 rokov. Začiatky veľtrhu v r. 1993 sú spojené s pražským Palácom kultúry a následne s veľtržným areálom na Strahove, kde AMPER prebiehal od roku 1996 do roku 1999. S pribúdajúcim počtom vystavovateľov a zvyšujúcimi sa nárokmi na kvalitu veľtržných služieb sa veľtrh AMPER presunul na Výstavisko Praha - Holešovice a potom do PVA Letňany Praha. V roku 2011 bol AMPER poriadaný prvýkrát na Výstavisku v Brne. Spojením jedného z najvýznamnejších a najlepšie fungujúcich výstavísk v strednej Európe a najväčšieho elektrotechnického veľtrhu v ČR i na sSlovensku, získalo výstavníctvo v tomto odbore úplne nový rozmer. Brnenské výstavisko ponúka vystavovateľom najmodernejšie haly o celkovej čistej výstavnej ploche až 130 000 m2 a kvalitu služieb na svetovej úrovni.

 

  Elektroenergetika
  Vodiče a káble
  Elektroinstalač. technika
  Osvetľovacia  technika
  Elektrotepelná  technika
  Zabezpečovacia technika
  Náradie,pomôcky vybavenie
  Elektronické sučiastky a moduly
  Výrobné zariadenie a komponenty pre elektropriemysel
  OPTONIKA
  Meracia a skušobná technika
  Automatizácia,riadenie a regulácia
  Pohony, výkonová elektronika, napájacia sustava,elektromobilita
  Info a komunikač. systém

 

         
   , b,      
   bmb      
   bmb      
   nn