Modulárny zvodič prepätia typu 2 DEHNguard SE DC chráni DC aplikácie pred účinkami blesku a prepätia. Nový DC spínací prístroj DCD je navrhnutý takým spôsobom, že ochranné zariadenie je možné bezpečne odpojiť v prípade preťaženia. DC spínacie oblúky a následné škody požiaru sú vylúčené. DEHNguard SE DC zaisťuje bezpečnosť v priebehu celého životného cyklu elektrického systému.
 
Prepäťová ochrana môže byť použitá bez predchádzajúcej ochrany jednosmerného prúdu až do 300 A. Mechanický indikátor funkcie / závada a voliteľný telekomunikačný kontakt dokončuje funkčnosť prístroja v modernom, modulárnom dizajne s 1,5 divíznymi jednotkami.