DEHNventil je ideálny pre primárnu ochranu proti priamemu úderu blesku z ochranných pásiem 0 - 1.

DEHNventil je jedným z mála prepäťových ochrán na trhu, ktoré sú schopné absorbovať 10/350 (priame údery blesku) a je plne koordinovaná so všetkými ostatnými prepäťovými ochranami.