DEHN + SÖHNE
Novinky 2016 / Článok 1

DEHNclip® šetrí čas vďaka montáži bez nástrojov.

Nová svorka na armovanie DEHNclip® umožňuje rýchle spojenie zemniča s armovacou štruktúrou, bez pomoci nástrojov. DEHNclip® má tieto prednosti:

Vyššia istota DEHNclip® vyhovuje požiadavkám noriem na základové zemniče1) a hromozvody2). Vďaka vyššej montážnej bezpečnosti patria zabudnuté skrutkové spoje a povinné uťahovacie momenty u svoriek minulosti.

Svorka na armovanie Svorka na armovanie bežný skrutkový spoj
Svorka na armovanie bežný skrutkový spoj
Svorka na armovanie DEHNclip Svorka na armovanie nový spôsob DEHNclip
Svorka na armovanie nový spôsob DEHNclip

Vhodné pre vrchné armovacie výstuže DEHNclip® minimálne zaťažuje armovacie výstuže, a teda môže byť použitý pre montáž zemniacich materiálov na vrchné armovanie aj pri malom prekrytí betónom. Kompaktná svorka je ideálnym riešením aj pre ťažko dostupné miesta.

Svorka na armovanie DEHNclip Vhodné pre vrchné armovacie výstuže
DEHNclip® minimálne zaťažuje armovacie výstuže, a teda môže byť použitý pre montáž zemniacich materiálov na vrchné armovanie aj pri malom prekrytí betónom. Kompaktná svorka je ideálnym riešením aj pre ťažko dostupné miesta.

Preverená technológia DEHNclip® bol v spolupráci so stavbárskymi profesionálmi dôkladne otestovaný s ohľadom na podmienky inštalácie. DEHNclip® je overený na bleskové prúdy 50 kA podľa STN EN 62561-1 (10/350 µs) 3).

 

Svorka na armovanie DEHNclip
Svorka na armovanie DEHNclip drát/ drát
Svorka na armovanie DEHNclip
Svorka na armovanie DEHNclip drát/ pásovina

Mnohostranné možnosti inštalácie DEHNclip® je k dispozícii v rôznych prevedeniach pre rôzne rozsahy upnutie aj pre rôzne priemery armovanie:

 
Svorka na armovanie DEHNclip Drát / Drát Svorka na armovanie DEHNclip Drát / Drát
Svorka na armovanie DEHNclip Drát / Drát
Kat. č. Upínací rozsah Materiál
308 130 Rd 6* / Rd 10 St/blank
308 131 Rd 8* / Rd 10 St/blank
308 132 Rd 10* / Rd 10 St/blank
308 133 Rd 12* / Rd 10 St/blank
* Menovitý priemer armovania ds
 
Svorka na armovanie DEHNclip Drát / Pásovina Svorka na armovanie DEHNclip Drát / Pásovina
Svorka na armovanie DEHNclip Drát / Pásovina
Kat. č. Upínací rozsah Materiál
308 140 Rd 6* / Fl 30 x 3-4 St/blank
308 141 Rd 8* / Fl 30 x 3-4 St/blank
308 142 Rd 10* / Fl 30 x 3-4 St/blank
308 143 Rd 12* / Fl 30 x 3-4 St/blank
* Menovitý priemer armovania ds

 

DEHN Novinky 2016 Svorka na armovanie DEHNclip

Efektívne a časovo úsporné
Montážne časy je možné pomocou DEHNclip podstatne redukovať v porovnaní s bežnými svorkami. Obzvlášť na veľkých stavbách tak možno docieliť významné úspory nákladov.

DEHN Novinky 2016 Svorka na armovanie DEHNclip

Kompaktný, ľahký a šetriaci zdroje
DEHNclip ® je menší a ľahší ako porovnateľné bežné svorky. To šetrí miesto a váhu nákladu v montážnom vozidle i na stavbe. Vďaka malému množstvu materiálu sú šetrené zdroje v životnom prostredí.

Svorka na armovanie DEHNclip

Rýchlo a bez nástrojov
Inovatívna svorka z pružinovej ocele DEHNclip ® sa skladá z horného a dolného dielu. Pomocou zaklapávacieho mechanizmu sa zemnič spojí s materiálom armovania, bez nástrojov a spoľahlivo.


Terminál je v súlade s predpísanými požiadavkami na nadácie v súlade s DIN 18014 a systémov ochrany pred bleskom podľa ČSN EN 62305-3. Čím vyššia spoľahlivosť zostavy patrí do zabudnuté skrutkou a potrebných uťahovacie momenty svoriek minulosti.

- Kompaktný, ľahký a efektívne využívajúca zdroje
- Rýchle a nástroje
- Efektívne a časovo úsporné

1) ČSN 33 2000-5-54 ed.3 - Elektrické inštalácie nízkeho napätia - Časť 5-54: Výber a stavba elektrických zariadení - Uzemnenie a ochranné vodiče.
2) ČSN EN 62305-3 ed. 2: Ochrana pred bleskom - Časť 3: Hmotné škody na stavbách a ohrozenie života.
3) ČSN EN 62561-1: Súčasti systému ochrany pred bleskom (LPSC) - Časť 1: Požiadavky na spojovacie súčasti.

Zdroj : DEHN + SÖHNE