DEHNventil je ideální pro primární ochranu proti přímému úderu blesku z ochranných pásem 0 - 1.

DEHNventil je jedním z mála přepěťových ochran na trhu, které jsou schopné absorbovat 10/350 (přímé údery blesku) a je plně koordinována se všemi ostatními přepěťovými ochranami.