Tag: DEHN
Svorka na armovanie DEHNclip
Svorka na armovanie DEHNclip
DEHNclip® šetrí čas vďaka montáži bez nástrojov. Nová svorka na armovanie DEHNclip® umožňuje rýchle spojenie zemniča s armovacou štruktúrou, bez pomoci nástrojov. DEHNclip® má tieto prednosti: Vyššia istota DEHNclip® vyhovuje požiadavkám noriem na základové zemniče1) a hromozvody 2). Vďaka vyššej montážnej bezpečnosti patria zabudnuté skrutkové spoje a povinné uťahovacie momenty u svoriek minulosti.
Nový program vodičov HVI® a príslušenstva, príklad praktického využitia
1.1 Errichternormen
1.2 Werkverträge
1.3 Produktnormen
Figure 2.1.4 Upward flash (earth-to-cloud flash)
2.1 Lightning discharge and lightning current curves
2.2 Peak value of the lightning current
2.3 Steepness of the lightning current rise
Figure 2.4.2 Effect of a short stroke arc on a metal surface
2.4 Charge of the lightning current
Figure 2.5.1 Temperature rise and force resulting from the specific energy of the lightning current
2.5 Specific energy
2.6 Lightning current components
2.7 Assignment of lightning current parameters to lightning protection levels
2.8 Lightning current measurements for upward and downward flashes
3.1 Nevyhnutnosť zriaďovať ochranu pred bleskom - právne predpisy
3.2 Poznámky k norme IEC 62305-2 (EN 62305-2) a Rizikový manažment
3.3 Plánovanie DEHNsupport Toolbox
3.4 Revízia a údržba
4.1 Lightning protection system
5.1 Air-termination systems
Bezpečnostné požiadavky u káblových sietí.
Systém ochrany pred bleskom pre triedu LPS I (200 kA).
Ako ochrániť byt v zle ochránenom bytovom dome ?
Vychytávky od DEHN.
DEHNvario kompaktný zvodič pre montáž na DIN lištu.
BOZP verzus bleskozvod.
Systém ochrany pred bleskom pre plynové regulačné a meracie stanice.
Ochrana kamerových dozorných systémovej pred prepätím.
Ochrana elektroakustických systémov pred prepätím.
Ochrana EZS / EPS pred prepätím.
Ochrana sietí Ethernet a Fast Ethernet pred prepätím.
Ochrana telekomunikačnej prípojky pred prepätím.
Najčastejšie chyby vyšetrenia ochranného priestoru zachytávacej sústavy.
Hromozvod na kovovej strešnej krytine.
Izolovaný hromozvod v praxi podľa súboru noriem STN EN 62305-1 až 4 ed.2.
Ochrana LED svetelných zdrojov pred prepätím
Časté chyby vo výpočte rizika.
Komplexná ochrana pred bleskom pre rodinný domček.
Ochrana pred bleskom a prepätím pre priemyslové zariadenie.
Zvodiče s integrovaným predistením.
Päť minút po dvanástej,zvodiče prepätia pre dovybavenie hotových fotovolt. aplikácií.
Ochrana pred bleskom a prepätím pre systémy núdzového osvetlenia.
DEHNcombo pre fotovoltaické aplikácie.
Protection LED light sources from power surges.
Table 3.2.1.1 Sources of damage, types of damage and types of loss depending on the point of strike
3.2.01 Príčiny a druhy škôd
3.2.02 Podklady pre odhad rizika škôd
Flash density in Germany (average from 1999 to 2011) according to Supplement 1 of DIN EN 62305-2 Ed. 2:2013 (source: Blitz-Informations-Dienst by Siemens)
3.2.03 Frekvencia úderov bleskom
3.2.04 Pravdepodobnosť vzniku škôd
3.2.05 Faktor strát
3.2.06 Závažné komponenty rizík pri rôznych úderoch blesku
3.2.07 Akceptovateľné riziko škôd pri údere bleskom
3.2.08 Výber opatrenia na ochranu pred bleskom
3.2.09 Hospodárske straty a hospodárnosť ochranných opatrení
3.2.10 Nástroje na výpočet
3.3.1 DEHN Risk Tool, analýza rizík podľa IEC 62305-2 (EN 62305-2)
3.3.2 DEHN Distance Tool, výpočet dostatočnej vzdialenosti podľa IEC 62305-3 (EN 62305-3)
3.3.2.1 Analýza stredového potenciálneho bodu
3.3.2.2 Informácia o DEHN Distance Tool
3.3.3 DEHN Earthing tool, výpočet dĺžky zemniacich elektród podľa IEC 62305-3 (EN 62305-3)
3.3.4 DEHN Air-Termination tool, výpočet dĺžky zachytávacích tyčí podľa IEC 62305-3 (EN62305-3)
3.4.1 Druhy revízií a potrebná kvalifikácia pracovníkov prevádzkujúcich revízie zariadení
3.4.2 Revízia a prehliadky
3.4.3 Dokumentácia
3.4.4 Údržba
5.1.01 Types of air-termination systems and design methods
5.1.02 Air-termination systems for buildings with gable roofs
5.1.03 Air-termination systems for buildings with flat roofs
5.1.04 Air-termination systems on metal roofs
5.1.05 Air-termination system for buildings with thatched roof
5.1.06 Accessible roofs
5.1.07 Air-termination system for green and flat roofs
5.1.08 Isolated air-termination systems
5.1.09 Air-termination system for steeples and churches
5.1.10 Air-termination systems for wind turbines (WEA)
5.1.11 Air-termination rods subjected to wind loads
5.1.12 Safety systems and lightning protection
5.2 Down conductors
5.2.1 Determination of the number of down conductors
5.2.2 Down conductors for a non-isolated lightning protection system
5.2.2.1 Installation of down conductors
5.2.2.2 Natural components of a down conductor
5.2.2.3 Test joints
5.2.2.4 Internal down conductors
5.2.2.5 Courtyards
5.2.3 Down conductors of an isolated external lightning protection system
5.2.4 High voltage-resistant, insulated down conductor HVI Conductor
5.3 Materials and minimum dimensions for airtermination and down conductors
5.4 Mounting dimensions for air-termination systems and down conductors
5.4.1 Changes in length of metal wires
5.4.2 External lightning protection system for an industrial and residential building
5.4.3 Instructions for mounting roof conductor holders
5.5 Earth-termination systems
5.5.1 Earth-termination systems in accordance with IEC 62305-3 (EN 62305-3)
5.5.2 Earth-termination systems, foundation earth electrodes and foundation earth electrodes for special structural measures
5.5.3 Ring earth electrodes – Type B earth electrodes
5.5.4 Earth rods – Type A earth electrodes
5.5.5 Earth electrodes in rocky ground
5.5.6 Meshed earth-termination systems
5.5.7 Corrosion of earth electrodes
5.5.7.1 Earth-termination systems with a special focus on corrosion
5.5.7.2 Formation of galvanic cells, corrosion
5.5.7.3 Selection of earth electrode materials
5.5.7.4 Combination of earth electrodes made of different materials
5.5.7.5 Other anti-corrosion measures
5.5.8 Materials and minimum dimensions of earth electrodes
5.6 Electrical isolation of the external lightning protection system – Separation distance
5.7 Step and touch voltage
5.7.1 Coping with touch voltage at the down conductors of a lightning protection system
5.8 Manufacturer’s test of lightning protection components
5.9 Dimensioning of earth-termination systems for transformer stations
6.1 Vyrovnanie potenciálu kovových inštalácií
6.1.1 Minimálny prierez pre vyrovnanie potenciálu podľa IEC 62305-3 (EN 62305-3)
6.2 Vyrovnanie potenciálu napájacích sietí
6.3 Vyrovnanie potenciálu informačno-technických sietí
7.1 Koncepcia zón ochrany pred bleskom LPZ
7.2 Manažment ochrany pred LEMP
7.3 Výpočet úrovne magnetického útlmu tienenia objektu / miestností
7.3.1 Tienenie káblov
7.4 Systém vyrovnania potenciálu
7.5 Systém vyrovnania potenciálu
7.5.1 Vyrovnanie potenciálu kovových inštalácií
7.5.2 Vyrovnanie potenciálu napájacích sietí
7.5.3 Vyrovnanie potenciálu informačno-technických sietí
7.6 Vyrovnanie potenciálu na rozhraní zón LPZ 0A a LPZ 2
7.6.1 Vyrovnanie potenciálu kovových inštalácií
7.6.2 Vyrovnanie potenciálu napájacích sietí
7.6.3 Vyrovnanie potenciálu informačno-technických sietí
7.7 Vyrovnanie potenciálu na rozhraní zón LPZ 1 a LPZ 2 a vyššie
7.7.1 Vyrovnanie potenciálu kovových inštalácií
7.7.2 Vyrovnanie potenciálu napájacích sietí
7.7.3 Vyrovnanie potenciálu informačno-technických sietí
7.8 Koordinácia ochranných opatrení na rozhraní zón LPZ
7.8.1 Napájacie siete
7.8.2 Informačno-technické siete
7.9 Revízia a údržba ochrany pred impulzným elektromagnetickým polom vzniknutým úderom blesku (LEMP)
8.1 Napájacie siete (v rámci koncepcie zón ochrany pred bleskom podľa DIN EN62305-4)
8.1.1 Charakteristické vlastnosti prepäťových ochrán SPD
8.1.2 Použitie SPD v rôznych sieťach
8.1.3 Použitie SPD v sieťach TN
8.1.4 Použitie SPD v sieti TT
8.1.5 Použitie SPD v sieti IT
8.1.6 Dimenzovanie prívodov pre SPD
8.1.7 Dimenzovanie prierezov prívodov a ochrán Back-up prepäťových ochrán
8.1.8 Prepäťová ochrana s integrovanou záložnou poistkou
8.2 Informačno-technické siete
8.2.1 Zariadenie Merania a Regulácie
8.2.2 Zariadenie inteligentného riadenia budov
8.2.3 Univerzálna kabeláž (siete pre výpočtovú techniku, koncové telekomunikačné zariadenia)
8.2.4 Iskrovo bezpečné meracie obvody
8.2.5 Zvláštnosti montáže prepäťových ochrán (SPD)
8.2.6 Ochrana a dostupnosť zariadení pomocou stratégií údržby
9.01 Ochrana frekvenčných meničov pred prepätím
9.02 Ochrana vonkajšieho osvetlenia pred bleskom a prepätím
9.03 Ochrana zariadení na výrobu bioplynu pred bleskom a prepätím
9.04 Doplnenie ochrany čističiek odpadových vôd pred bleskom a prepätím
9.05 Ochrana káblových sietí a antén pred bleskom a prepätím
9.06 Ochrana moderných poľnohospodárskych prevádzok pred bleskom a prepätím
9.07 Ochrana monitorovacích videosystémov pred prepätím
9.08 Ochrana elektroakustických zariadení (ELA) pred prepätím
9.09 Ochrana zabezpečovacích systémov pred prepätím
9.10 Ochrana systémov KNX pred bleskom a prepätím
9.11 Ochrana sietí ETHERNET a FAST ETHERNET pred prepätím
9.12 Ochrana systémov M-bus pred prepätím
9.13 Ochrana systémov PROFIBUS FMS, PROFIBUS DP a PROFIBUS PA pred prepätím
9.14 Ochrana koncových telekomunikačných zariadení pred prepätím
9.15 Ochrana LED verejného osvetlenia
9.16 Ochrana veterných elektrární pred bleskom a prepätím
9.17 Ochrana základňových staníc operátorov mobilných sietí pred bleskom a prepätím
9.18 Ochrana fotovoltaických elektrární umiestnených na streche pred bleskom a prepätím
9.19 Ochrana fotovoltaických elektrární umiestnených na zemy pred bleskom a prepätím
9.20 Ochrana miestnych sietí (LON) pred prepätím
9.21 Ochrana čerpacích staníc pred prepätím
9.22 Ochrana športových ihrísk pred krokovým a dotykovým napätím
9.23 Ochrana golfových ihrísk pred bleskom a prepätím
9.24 Ochrana kostolov pred prepätím
9.25 Ochrana priemyselných svietidiel pred prepätím
9.26 Ochrana výťahov pred prepätím
9.27 Ochrana dymových a tepelných senzorov pred prepätím
9.28 Všeobecné informácie o ochrane pred bleskom pre prístrešok
9.29 Ochrana vyhrievaných okapov pred prepätím
9.30 Použitie kombinovaných zvodičov Typ 1 v zariadeniach nízkeho napätia
9.31 Ochrana pre systémy núdzového osvetlenia pred prepätím
9.32 Ochrana v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu pred bleskom a prepätím
9.33 Ochrana pre systémy merania a kontroly tlaku plynu
9.34 Ochrana jácht pred bleskom a prepätím
5.7.2 Optimisation of lightning protection earthing considering step voltage aspects
1.1 Inštalačné normy
1.3 Normy pre výrobky
1.2 Vzory zmlúv
5.1 Zachytávacie sústavy
5.1.01 Druhy zachytávacích sústav a postupy pre dimenzovanie
5.1.02 Zachytávacie sústavy pre budovy so sedlovou strechou
5.1.03 Zachytávacie sústavy pre budovy s plochou strechou
5.1.04 Zachytávacie sústavy pre budovy s plechovou strechou
Figure 2.1.4 Upward flash (earth-to-cloud flash)
2.1 Blitzentladung und Blitzstromverläufe
2.2 Scheitelwert des Blitzstromes
2.3 Steilheit des Blitzstromanstieges
Figure 2.4.2 Effect of a short stroke arc on a metal surface
2.4 Ladung des Blitzstromes
Figure 2.5.1 Temperature rise and force resulting from the specific energy of the lightning current
2.5 Spezifische Energie
2.6 Blitzstrom-Komponenten
2.7 Zuordnung von Blitzstromparametern zu Gefährdungspegeln
2.8 Blitzstrom-Messungen von Aufwärts- und Abwärtsblitzen
5.1.05 Zachytávacie sústavy pre strechy s mäkkou krytinou
5.1.06 Prístupné strechy
DEHNtour Mühlhausen
DEHNtour Neumarkt
5.1.07 Zachytávacie sústavy pre trávnaté a ploché strechy
3.1 Notwendigkeit einer Blitzschutzanlage – rechtliche Bestimmungen
3.2 Erläuterungen zur DIN EN 62305-2: Risikomanagement
Table 3.2.1.1 Sources of damage, types of damage and types of loss depending on the point of strike
3.2.01 Schadensquellen, Schadensursachen und Schadensarten
3.2.04 Schadenswahrscheinlichkeiten
3.2.05 Verluste
5.1.08 Oddialené zachytávacie sústavy
5.1.09 Zachytávacie sústavy na kostolných vežiach a kostoloch
5.2 Zvody
5.2.1 Stanovenie počtu zvodov
5.2.2 Zvody pre neoddialený bleskozvod
5.2.2.1 Zriaďovanie zvodov
5.2.2.2 Prirodzené časti zvodov
5.2.2.3 Meracie miesta
5.1.02 Fangeinrichtungen für Gebäude mit Satteldach
5.1.03 Fangeinrichtungen für Gebäude mit Flachdach
5.1.04 Fangeinrichtungen auf Metalldächern
5.1.05 Prinzip Fangeinrichtung für Gebäude mit weicher Bedachung
5.1.06 Begehbare und befahrbare Dächer
5.1.07 Fangeinrichtung für begrünte Dächer und Flachdächer
5.1.08 Getrennte Fangeinrichtungen
5.1.09 Fangeinrichtung für Kirchtürme und Kirchen
5.1.01 Arten von Fangeinrichtungen und Verfahren zur Auslegung
5.1.10 Fangeinrichtungen für Windenergieanlagen (WEA)
5.1.11 Windlastbeanspruchungen von Blitzschutz- Fangstangen
5.1.12 Sicherungssysteme und Blitzschutz
5.1 Fangeinrichtungen
5.2.1 Ermittlung der Anzahl der Ableitungen
5.2.2.1 Errichten von Ableitungen
5.2.2.2 Natürliche Bestandteile der Ableitung
5.2.2.3 Messstellen
5.2.2.4 Innere Ableitungen
5.2.2.5 Innenhöfe
5.2.2 Ableitungen im Falle eines nicht getrennten Blitzschutzsystems
5.2.3 Ableitungen eines getrennten äußeren Blitzschutzes
5.2.4 Hochspannungsfeste, isolierte Ableitung – HVI-Leitung
5.2 Ableitungen
5.3 Werkstoffe und Mindestmaße für Fang- und Ableitungen
5.4.1 Längenänderung von Metalldrähten
5.4.2 Äußerer Blitzschutz für ein Industriegebäude und Wohnhaus
5.4.3 Arbeitshinweise für die Montage von Dachleitungshaltern
5.4 Montagemaße für Fangeinrichtungen und Ableitungen
5.5.1 Erdungsanlagen nach DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3)
5.5.2 Erdungsanlagen, Fundamenterder und Fundamenterder bei besonderen baulichen Maßnahmen
5.5.8 Werkstoffe und Mindestmaße für Erder
5.5 Erdungsanlagen
5.8 Herstellerprüfung von Blitzschutzbauteilen
7.2 Management der SPM (Surge Protection Measures)
7.3 Berechnung der magnetischen Schirmdämpfung von Gebäude-/ Raumschirmen
5.1 Jímací zařízení
5.1.01 Druhy jímacích soustav a postupy pro dimenzování
5.5 Uzemnění